DISCLAIMER

Upozorňujeme, že uzavření, změna nebo zrušení smlouvy, jakož i závazné přijetí návrhu na uzavření, změnu nebo zrušení smlouvy podléhá v rámci naší společnosti vícestupňovému schvalování a rozhodování́, a proto si naše společnost vyhrazuje právo jednak neuzavřít jakoukoli smlouvu, nepřijmout jakýkoli návrh a ukončit jednání o každé smlouvě či návrhu v jakékoli fázi až do doby, než dojde k podpisu smlouvy či návrhu se smluvním partnerem.