THE REAL INVESTMENT.

Maximalizujeme výnos, minimalizujeme rizika

INVESTIČNÍ strategie

Byznys i radost

Skupina REALISM dlouhodobě pracuje s externím financováním. To může přicházet jak od fondů, tak od velkých individuálních investorů, ale může plynout i ze spolupráce investorů menších, kteří se na našich projektech potkají, společně jim dají život a společně na nich realizují zisk. Partnerství s fondy IRQ pak dotváří schéma financování našich projektů.

Pokud hledáte vhodný způsob, jak zhodnocovat své prostředky v segmentu nemovitostí, stačí nás kontaktovat. Bude nám potěšením spolupracovat.

IRQ FUNDS


Free to grow

Naší nejvyšší životní hodnotou je svoboda. Míra podnikatelské svobody je přitom přímo úměrná množství a filozofii peněz, se kterými můžeme pracovat. Právě proto si velice vážíme partnerství s fondem IRQ, který jsme pomohli založit. Fondy IRQ pro nás dávají investičním penězům stabilní rámec institucionálně organizovaných prostředků a investorům nabízí potenciál spojit se s dalšími obdobně smýšlejícími lidmi. Potkávají se tak velmi zajímavé osobnosti, jejichž investiční strategie a pohled na svět umožňuje nejen sdílení profitu, ale i vznik nových myšlenek a počátek dalšího rozvoje.

IRQ Residential Rental

Nájemní bydlení

S prvním podfondem IRQ Residential Rental vstupujeme do světa nájemního bydlení. Společně budujeme portfolio stabilních a kvalitních městských projektů šitých na míru klientům, kteří si váží domova, ale nutně nechtějí svůj byt vlastnit. Stejně tak jej ovšem šijeme na míru investorům, kteří si váží stability a skutečně trvalé hodnoty podkladového aktiva – domova, jakožto základní životní potřeby. Naši investoři přitom chtějí a také dostávají výrazně vyšší výnos, než jaký je možný získat při nákupu a pronájmu jednotlivých bytů, i kdyby jich byly desítky.