Účast na tradiční konferenci Real Estate Market

Rádi jsme přijali možnost zapojit se do tradiční realitní konference Real Estate Market. V diskuzním panelu Veřejný prostor a participace vystoupil se svým příspěvkem majitel skupiny REALISM (dříve T.E) Martin Hubinger. Hovořilo se o principech fungování města, jak sladit soukromý a veřejný zájem a zaznělo i několik příkladů dobré praxe.